Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij je samen met de andere partij, onder begeleiding van een mediator, zoekt naar een oplossing waarmee je beiden tevreden bent. De mediator is gespecialiseerd in het begeleiden van de gesprekken tussen jou en de andere partij. De mediator is daarin onafhankelijk, geeft geen oordeel en treedt op als bemiddelaar.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Mediation doe je vrijwillig. Om de mediation te laten slagen is het belangrijk dat jullie beiden gemotiveerd zijn om samen aan een oplossing te werken en onderling afspraken te maken. En daarom is mediation dus niet geheel vrijblijvend.

Geen strijd maar oplossingen
Geschillen en conflicten blijven vaak voortduren door het willen halen van je gelijk met behulp van argumenten en feiten. Bij mediation zoek je juist naar díe oplossing die het meest past bij jullie wensen, hoe uiteenlopend die ook lijken te zijn. Om dit te bereiken helpt de mediator beide partijen om écht naar elkaar te luisteren en uit te spreken wat zij nu écht willen.

Vertrouwelijk
Van alle betrokkenen bij de mediation wordt verwacht dat zij vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de gesprekken. De betrokkenen tekenen daarom aan het begin van de mediation een geheimhoudingsverklaring.

In welke situaties is mediation geschikt?
Bij echtscheiding en arbeidsconflicten wordt veel gebruik gemaakt van mediation. Maar ook bij onenigheid in de familie over een erfenis of bij geschillen met de buren. Als je de relatie met de andere partij goed wilt afsluiten of wilt behouden, is mediation geschikt. Mediation heeft vele voordelen ten opzichte van procederen.

Wat kan Pure Mediation betekenen?
Pure Mediation treedt in alle soorten geschillen op als mediator. Pure Mediation biedt op het kantoor aan het Nonnenveld een neutrale en huiselijke omgeving waar een gesprek op gang kan worden gebracht. We gaan samen verkennende gesprekken voeren. Zolang erbij jullie enige bereidheid bestaat om over een oplossing in gesprek te gaan, heeft mediation kans van slagen. Madelein kan in alle soorten van geschillen optreden als mediator. Zij heeft een specialisatie als familiemediator.