Alles staat of valt met goede communicatie. Dat is in het dagelijks leven het geval, maar zeker ook in iemands werkende leven. De meeste mensen zeggen en doen iets met de beste bedoelingen toch wordt dat niet altijd door anderen even goed begrepen. Miscommunicatie is dan ook niet voor niets de grootste veroorzaker van conflicten.

Arbeidsconflict
Conflicten, of zij nu zijn ontstaan door miscommunicatie of van andere aard zijn, op de werkvloer zijn nooit fijn. Niet voor degenen die het conflict hebben, maar ook zeker voor de rest van de mensen in het bedrijf kan een conflict op de werkvloer een negatieve uitwerking hebben op de werksfeer. De gevolgen van een conflict op de werkvloer kunnen groot zijn en ziekteverzuim tot ontslag of slepende rechtszaken tot gevolg hebben. Kortom, een arbeidsconflict kan veel tijd, energie en geld kosten.

Waarom een arbeidsmediator?
Bij een beginnend conflict op de werkvloer is het verstandig om zo snel mogelijk een mediator in te schakelen om te voorkomen dat een conflict verder escaleert. Bij mediation en dus ook arbeidsmediation gaat het om de belangen van partijen en niet om het halen van het gelijk. Een mediator is neutraal binnen het (slepende) conflict en luistert, zonder oordeel, naar beide partijen als zij hun verhaal en kijk op het conflict vertellen. De mediator helpt partijen om met elkaar in gesprek te gaan, zodat zij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Hoe een conflict wordt opgelost hangt af van wat partijen samen afspreken. De ene oplossing leidt tot een verbeterde samenwerking en de andere oplossing ligt juist in het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. In zo’n geval spreken we van een exitmediation.
Er samen uitkomen is beter dan het voeren van slepende rechtszaken.

En daarna..
De sfeer op de werkvloer zal weer opklaren, waardoor er weer een veilige werkomgeving voor werknemers ontstaat.
Als er herhaaldelijk spanningen zijn op de werkvloer kan dit de sfeer in het bedrijf aantasten, dit wil je als werkgever niet. In dat geval kan een externe vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris voor jouw bedrijf uitkomst bieden. Ook hier kan Pure Mediation in voorzien.

Ben je werknemer of werkgever en heb jij een conflict op de werkvloer en kan je wel wat hulp gebruiken? Als arbeidsmediator staan wij graag voor jullie klaar om te bemiddelen bij een conflict. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

mediation gorinchem

Vertrouwenspersoon

Of je nu een bedrijf met veel of weinig werknemers hebt. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet ben je als werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan jouw werknemers. Werknemers moeten beschermd worden tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA), hier moet een beleid voor worden opgesteld en ook worden uitgevoerd. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een mogelijkheid zijn om invulling te geven aan dit beleid.
Uit het onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon effect heeft in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Voordelen externe vertrouwenspersoon voor jouw bedrijf
• Onafhankelijk en in staat met open blik naar jouw organisatie te kijken
• Minder risico op loyaliteitsconflicten, doordat ze de betrokkenen niet kent. De vertrouwenspersoon is objectief.
• Door het volgen van opleidingen en cursussen blijft de kennis van de vertrouwenspersoon up-to-date. Zij heeft een deskundige blik op integere kwesties.

Nadelen externe vertrouwenspersoon
• Een externe vertrouwenspersoon brengt kosten met zich mee.
• Grotere afstand tot de organisatie. Dit laatste wordt door Pure Mediation ondervangen door jouw bedrijf vooraf te leren kennen en dit nadeel om te zetten in een voordeel, zoals hierboven beschreven staat.

Wat kan Pure Mediation voor jouw bedrijf betekenen?
Pure Mediation draagt, als vertrouwenspersoon, zorg voor het opvangen van werknemers die hulp en advies nodig hebben van een vertrouwenspersoon. Zij zal allereerst een luisterend oor zijn voor de werknemer en nagaan of een eventuele oplossing in de informele sfeer mogelijk is. Zij informeert de werknemer over oplossingsmogelijkheden (klachtenprocedures) en verwijst als dit nodig is naar mogelijke hulpverlenende instanties door. Als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of het management wordt hij daarin begeleidt. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon het management advies over de aanpak van het ongewenste gedrag en hoe dit voorkomen kan worden. Ook maakt zij een registratie van gevallen van ongewenst gedrag voor het management.
Belangrijk is om te weten dat de vertrouwenspersoon van Pure Mediation vertrouwelijk met de informatie van jouw werknemers omgaat. Zij heeft een geheimhoudingsplicht en zal alleen wanneer er toestemming is van de werknemer informatie met anderen delen.

Heb jij een onderneming met werknemers en kan je hulp gebruiken bij de invulling van de verplichting voor een veilige werkomgeving van jouw werknemers? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Wij helpen je graag met de invulling hiervan.