Of je nu een bedrijf met veel of weinig werknemers hebt. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet ben je als werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan jouw werknemers. Werknemers moeten beschermd worden tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA), hier moet een beleid voor worden opgesteld en ook worden uitgevoerd. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een mogelijkheid zijn om invulling te geven aan dit beleid.
Uit het onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon effect heeft in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Voordelen externe vertrouwenspersoon voor jouw bedrijf
• Onafhankelijk en in staat met open blik naar jouw organisatie te kijken
• Minder risico op loyaliteitsconflicten, doordat ze de betrokkenen niet kent. De vertrouwenspersoon is objectief.
• Door het volgen van opleidingen en cursussen blijft de kennis van de vertrouwenspersoon up-to-date. Zij heeft een deskundige blik op integere kwesties.

Nadelen externe vertrouwenspersoon
• Een externe vertrouwenspersoon brengt kosten met zich mee.
• Grotere afstand tot de organisatie. Dit laatste wordt door Pure Mediation ondervangen door jouw bedrijf vooraf te leren kennen en dit nadeel om te zetten in een voordeel, zoals hierboven beschreven staat.

Wat kan Pure Mediation voor jouw bedrijf betekenen?
Pure Mediation draagt, als vertrouwenspersoon, zorg voor het opvangen van werknemers die hulp en advies nodig hebben van een vertrouwenspersoon. Zij zal allereerst een luisterend oor zijn voor de werknemer en nagaan of een eventuele oplossing in de informele sfeer mogelijk is. Zij informeert de werknemer over oplossingsmogelijkheden (klachtenprocedures) en verwijst als dit nodig is naar mogelijke hulpverlenende instanties door. Als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of het management wordt hij daarin begeleidt. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon het management advies over de aanpak van het ongewenste gedrag en hoe dit voorkomen kan worden. Ook maakt zij een registratie van gevallen van ongewenst gedrag voor het management.
Belangrijk is om te weten dat de vertrouwenspersoon van Pure Mediation vertrouwelijk met de informatie van jouw werknemers omgaat. Zij heeft een geheimhoudingsplicht en zal alleen wanneer er toestemming is van de werknemer informatie met anderen delen.

Heb jij een onderneming met werknemers en kan je hulp gebruiken bij de invulling van de verplichting voor een veilige werkomgeving van jouw werknemers? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Wij helpen je graag met de invulling hiervan.